O nas

Nazwa rejestrowa: USECRYPT S.A.
Adres siedziby: ul. Puławska 2, Plac Unii, Wejście A, 02-566 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 213 96 44
Nazwa organu rejestrującego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 5272745461
Regon: 62574367
KRS: 0000577049